Izvidniki in vodnice (IV)

(6. - 9. razred osnovne šole + 1. letnik srednje šole)

Veja izvidnikov in vodnic se imenuje četa. Člani čete so razdeljeni v manjše skupine, ki se imenujejo vodi. Vsak član voda ima določeno funkcijo, ki jo opravlja v tekočem skavtskem letu. Vod vodi vodnik, pomaga pa mu podvodnik. Vod nosi ime določene živali, ta žival je upodobljena na vodovi zastavici, za zastavico pa skrbi zastavonoša. Kuhar skrbi, da se od časa do časa na srečanjih kaj prigrizne, predvsem pa pride do izraza na taboru, kjer organizira kuhanje kosila za svoj vod. Tajnik vodi vodov dnevnik, kjer zapisuje razne dogodivščine ter doživetja, ki jih je vod doživel. Gospodar skrbi za orodje voda, kulturnik pa za dobro vzdušje ter sprostitev. V četi je poudarjena uporaba veščin življenja v naravi - orientacije, priprave hrane, postavljanja zgradb iz lesa in vrvi.

Vrhunec leta je poletni tabor – poln izzivov, iger, športa, tabornega ognja, nočnih straž, izletov, potepov, spanja v šotoru in bivakih, proge preživetja ...