Bobri in bobrovke (BB)

(1. - 2. razred OŠ)

Najmlajšo vejo bobrov in bobrovk (BB) obiskujejo otroci 1. in 2. razreda osnovne šole. Srečujemo se enkrat na mesec. Namen naše veje je, da bobra vzgajamo k odgovornemu življenju znotraj družine in postopnem vstopanju v širšo družbo, kot je na primer šola, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, cerkveno občestvo. Poudarek veje je na družini, ter druženju z vrstniki. Voditelji oziroma veliki bobri aktivno sodelujemo s starši in jih po potrebi vključimo tudi v dogajanje na srečanjih. Tekom srečanj odkrivamo zgodbo Prijatelji gozda, v kateri spoznavamo družino Jezernik in ostale živali gozda. Pri igri in bežanju pred našim naravnim sovražnikom rosomahom nam pomagajo veveričke. Na začetku leta si novi bobri za sprejem v kolonijo izdelajo bobrove repke, na zaključku skavtskega leta pa vsak vesten in odgovoren bober prejme bobrovo rutko. Bobri od srečanja do srečanja opravljajo hlode (naloge) in tako gradijo trden jez. Enkrat letno pa skupaj s starši izvedejo družinski projekt, kjer se bober trudi izboljšati na enem področju. Za nagrado cela kolonija z družinami odide na zaslužen družinski izlet.