Kontakt

Naš naslov:

Steg  Gorjanski medvedje

Smrečnikova 58

8000 Novo mesto

mail: skavti.nm1@gmail.com

Odgovorna oseba:

Stegovodja: Gregor Deželan, tel.: 031 825 868, mail: dezelang@gmail.com