Kontakt

Naš naslov:

Steg  Gorjanski medvedje

Smrečnikova 58

8000 Novo mesto

mail: skavti.nm1@gmail.com

Voditelja skupine:

Stegovodja: Bačar Gregor, tel.: 040706161, mail: bacargregor@gmail.com

Pomočnica stegovodje: Anja Jakše tel.:  040587884, mail: anja.jakse@skavt.net